10 Chinese Sounding Names

  1. Hua Peipan
  2. Chuan Tiao
  3. So Ming
  4. Lee Ping
  5. Yang Ch’ou
  6. Jen Ch’ou
  7. Chiang Pao
  8. Hsu Ch’ou
  9. Shang Jin
  10. Po Hai
Tags: