26 July 2021

Ennead Games

Ideas, tools, and generators to help and inspire for your games and story-telling

Random List – 20 male Māori names

Need some male Māori names? Roll a d and check below to see what you get!

[table caption=”Title” width=”500″ colwidth=”20|100|50″ colalign=”left|left|center|left|right”]

D20,x
1 , Akuhata Karauria
2 , Amiri Piripi
3 , Hemi Aranui
4 , Joeli Falamoe
5 , Kohuru Whiu
6 , Manaia Timu
7 , Manawa Romana
8 , Ngakaukawa Tainui
9 , Nikau Feaunati
10 , Nikau Tana
11 , Paulaui Taine
12 , Rawiri Kopunui
13 , Remia Wharerau
14 , Ropata Pomgia
15 , Ruru Timu
16 , Taki Tuuta
17 , Tane Mahuta Munu
18 , Tiaki Feaunati
19 , Tika Poutini
20 , Wherehiko Muru
[/table]

Want more?  Get “100 Māori Names – Male” today.

%d bloggers like this: